ร่วมงานกับเรา

 

          • ผู้ช่วย/หัวหน้าหน่วยงานคลังสินค้า  

     • ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ

     • ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานวางแผน (Planning Leader)

     • ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานผลิต (Leader)